Zastupitelstvo obce

Starostka

Mgr. Eva Drmlová

Místostarosta

Ing. František Ježek

Členové zastupitelstva

  • Bc. David Hnízdil
  • Milan Šnajdr
  • Aleš Greguš
  • Ing. Přemysl Jaroš
  • Lubomír Šálek

Finanční výbor

Předseda: Milan Šnajdr

Členové:

  • Aleš Greguš
  • Anna Pavlásková

Kontrolní výbor

Předseda: Bc. David Hnízdil

Členové:

  • Lubomír Šálek
  • Luděk Mácha

Dokumenty zastupitelstva obce najdete na úřední desce.